DESPRE NOI


Cabinetul avocatial Bianca Achimet a fost fondat in anul 2012 de catre avocatul titular Bianca Achimet. Experienta de peste 10 ani dobandita prin colaborari cu prestigioase case de avocatura este acum valorificata in practica avocaturii de business si a achizitiilor publice, avocatul fiind totodata expert atestat in achizitii publice.

Calitatile care ne recomanda sunt capacitatea de adaptare si dedicatia cu care abordam sarcinile incredintate de fiecare client.

ARII DE EXPERTIZA


Scopul nostru este furnizarea de servicii juridice personalizate, orientate spre specificul fiecarui tip de afacere detinuta de clientii pe care ii reprezentam.

De-a lungul timpului am dezvoltat o practica proprie si am contribuit la unificarea jurispudentei in ariile de activitate practicate. Va oferim asistenta, consultanta si reprezentare juridica in cele mai complexe proiecte din urmatoarele domenii de activitate:

 • Achizitii publice
  • consultanta in analiza documentatiilor de atribuire, ofertare si clarificari;
  • redactari documentatii de atribuire, solicitari clarificari, raspunsuri la solicitari clarificari, contestatii;
  • reprezentare in contestatii, plangeri, cereri de interventie etc.
  • analiza, consultanta si recuperare creante rezultate din contracte de achizitie publica, inclusiv FIDIC.
 • Business. Drept comercial
  • redactare, adnotari, interpretari contracte;
  • recuperari creante: negociere si redactare tranzactii, redactare si reprezentare in litigii, executari silite
 • Contencios administrativ si fiscal
  • litigii vizand fonduri europene, urbanism si autorizarea constructiilor
 • Drept medical si dreptul muncii

CONFIDENTALITATE


Implementarea Regulamentului 2016/679.Notificare de confidențialitate
In vederea implementarii Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, care a intrat in vigoare la data de 25 mai 2018, cabinetul avocatial Bianca Achimet, actualizeaza politicile de confidentialitate si ia o serie de masuri de siguranta in vederea protejarii datelor dumneavoastra cu caracter personal. Regulamentul impune operatorilor de date cu caracter personal sa mentina aceste date actualizate. Acest principiu prevazut de Regulament presupune ca toate datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le detinem trebuie sa fie aduse la zi. Pentru a ne putea respecta aceasta obligatie, avem nevoie de sprijinul dumneavoastra in calitate de persoana vizata. De altfel si dvs. detineti dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, pe care vi-l puteti exercita neconditionat, printr-o simpla cerere pe care sa ne-o transmiteti prin e-mail la adresa avocat@achimetbianca.ro, sau prin posta la adresa: str 1 Decembrie 1918 nr 34 A, et 3 ap 3 ,Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Ce date prelucram?
Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt:

 • in cazul emiterii actelor cu caracter contabil si a contractelor de prestari servicii: numele, prenumele, adresa de domiciliu, codul numeric personal, precum si semnatura;
 • date cu caracter sensibil, in cazul onorarii facturilor prin ordin de plata: contul bancar al platitorului.

Cum prelucram datele dumneavoastra?
Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal exclusiv pentru scopuri legitime, in vederea desfasurarii optime a activitatii. De asemenea, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal cu scopul de a ne respecta obligatiile legale instituite in sarcina societatii civile de avocati si guvernate de principiile Codului civil, Codului fiscal si de procedura fiscala, Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat, precum si de orice alt act normativ incident. In anumite situatii, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal intrucat avem un interes legitim sau, dupa caz, consimtamantul dumneavoastra, daca v-ati manifestat optiunea in acest sens. Cu titlu de principiu, datele dumneavoastra nu sunt comunicate unui tert, cu exceptia situatiilor in care obligatiile legale o impun. De asemenea, nu folosim procese decizionale automatizate incluzand crearea de profiluri. Nu stocam datele cu caracter personal decat atat timp cat ne sunt necesare desfasurarii activitatilor, pe perioada de prestare a serviciilor juridice, respectiv pe perioada desfasurarii relatiilor de colaborare si cu caracter comercial.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

 • dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale;
 • dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
 • dreptul la stergerea datelor – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – va puteti opune in special prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
 • dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand; retragerea consimtamantului dumneavoastra va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare sau va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

CONTACT


Indiferent daca problema dumneavoastra necesita consultanta juridica sau reprezentarea intr-un potential litigiu, suntem mereu incantati sa identificam cel mai bun mod in care veti obtine rezultate optime. Asteptam o comunicare deschisa si onesta, pentru a deveni pentru clientii nostri parteneri reali, capabili de sprijin eficient in atingerea obiectivelor urmarite. Va rugam sa ne contactati pentru a putea stabili o intalnire.


Avocat Bianca Achimet

Cluj-Napoca, jud. Cluj

Str. 1 Decembrie 1918, Nr.34 A, Et.3. Ap.3
Tel: 0734/777758
Email: avocat@achimetbianca.ro