Implementarea Regulamentului 2016/679.Notificare de confidențialitate
In vederea implementarii Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, care a intrat in vigoare la data de 25 mai 2018, cabinetul avocatial Bianca Achimet, actualizeaza politicile de confidentialitate si ia o serie de masuri de siguranta in vederea protejarii datelor dumneavoastra cu caracter personal. Regulamentul impune operatorilor de date cu caracter personal sa mentina aceste date actualizate. Acest principiu prevazut de Regulament presupune ca toate datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le detinem trebuie sa fie aduse la zi. Pentru a ne putea respecta aceasta obligatie, avem nevoie de sprijinul dumneavoastra in calitate de persoana vizata. De altfel si dvs. detineti dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, pe care vi-l puteti exercita neconditionat, printr-o simpla cerere pe care sa ne-o transmiteti prin e-mail la adresa avocat@achimetbianca.ro, sau prin posta la adresa: str 1 Decembrie 1918 nr 34 A, et 3 ap 3 ,Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Ce date prelucram?
Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt:

 • in cazul emiterii actelor cu caracter contabil si a contractelor de prestari servicii: numele, prenumele, adresa de domiciliu, codul numeric personal, precum si semnatura;
 • date cu caracter sensibil, in cazul onorarii facturilor prin ordin de plata: contul bancar al platitorului.

Cum prelucram datele dumneavoastra?
Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal exclusiv pentru scopuri legitime, in vederea desfasurarii optime a activitatii. De asemenea, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal cu scopul de a ne respecta obligatiile legale instituite in sarcina societatii civile de avocati si guvernate de principiile Codului civil, Codului fiscal si de procedura fiscala, Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat, precum si de orice alt act normativ incident. In anumite situatii, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal intrucat avem un interes legitim sau, dupa caz, consimtamantul dumneavoastra, daca v-ati manifestat optiunea in acest sens. Cu titlu de principiu, datele dumneavoastra nu sunt comunicate unui tert, cu exceptia situatiilor in care obligatiile legale o impun. De asemenea, nu folosim procese decizionale automatizate incluzand crearea de profiluri. Nu stocam datele cu caracter personal decat atat timp cat ne sunt necesare desfasurarii activitatilor, pe perioada de prestare a serviciilor juridice, respectiv pe perioada desfasurarii relatiilor de colaborare si cu caracter comercial.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

 • dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale;
 • dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
 • dreptul la stergerea datelor – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – va puteti opune in special prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
 • dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand; retragerea consimtamantului dumneavoastra va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare sau va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.